Историята за името „Песах“

        Песах, освен религиозен е и исторически празник. Той отбелязва излизането на еврейския народ от 5-вековно египетско робство и 40 годишното бродене из пустинята. Името на празника идва от това прескачане на тези 40 години. Водач на евреите е бил Моисей. Той ги е извел от Египет и след това 40 години е обикалял с тях пустинята, за да може и последния човек, който помни робските години да умре. Това е било с цел да не се предаде робското мислене на новите поколения и в обетованата земя Ханаан да влязат само свободомислещи хора. Всъщност последният човек, който умира е самият Моисей.
      Тази история е записана по специален начин, за да не се забрави случилото се. Самият запис се нарича „Агада шел Песах“, което означава „Историята за Песах“. Тази история е написана в сегашно време, за да се почувстват хората, които я четат или слушат, като част от случилото се в миналото. Името на празника идва от глагола пасах, който означава прескачам или преминавам. В повечето източници се твърди, че името на празника идва от едно от чудесата, които сътворява Моисей, а именно разтварянето на Червено море и преминаването на целия еврейски народ през него, излизайки от Египет и от владичеството на фараон Рамзес II. За да накара фараона да освободи еврейския народ от Египит, Моисей се обръща към Господ за помощ и Господ налага 10 наказания за египетския народ:
  1. Водата се превръща в кръв
  2. Жаби
  3. Въшки
  4. Диви животни нападат добитъка
  5. Болести по добитъка(смърт на добитъка)
  6. Проказа
  7. Градушка
  8. Скакалци
  9. Тъмнина
  10. Смърт на първородният син 
    За да избегнат десетото Божие наказание, евреите мажели касите на вратите с кръвта на принесен в жертва петел. Така Господ разбирал коя къща е еврейска и я прескачал. От тук също идва и името на празника.
     Песах е наистина празник за хората, кара ги да се чувстват щастливи, напомня им че са свободни. Той има няколко имена: Песах, Празника на свободата, Празника на Пролетта (защото съвпада с идването на пролетта и пролетта се счита за ново начало) и Празника на Мацата.                                      

Няма коментари:

Публикуване на коментар